Studuj Siemens

Studenti mění Siemens, Siemens rozvíjí studenty.

Zapojte se do prvních dvou Siemens studentských kanceláří v Brně a v Ostravě.

O projektu

Cílem projektu Studuj Siemens je dát studentům technických oborů možnost seberealizace a praxe už při studiu. Jsme tu proto, abyste se stali lepšími. A my také.

Věříme, že nejlepší řešení vznikají společně. Proto u nás budete pracovat v týmu pod vedením zkušeného mentora, který je zároveň odborníkem z praxe. Nahlédnete tak pod ruce někomu, kdo pracuje ve vašem oboru dnes a denně. Pro teorii chodíte do školy. Nejcennější zkušenosti a know-how ale získáte praxí.

Věříme, že máte dobré nápady. Proto vám dáme prostor projevit svou inovativnost a kreativitu. Jen ti nejlepší totiž dokážou ovlivňovat dění ve firmě. A jen ti nejlepší si zaslouží možnost realizovat své nápady v praxi.

První dvě studentské kanceláře jsme pro vás otevřeli v Brně a v Ostravě. V kancelářích můžete pracovat na projektech pro lokality Brno, Drásov u Brna, Frenštát pod Radhoštěm a Mohelnice.

Přidejte se k nám. Studujte Siemens a staňte se členy našeho prestižního klubu studentů Learn@Siemens Club.

Více o Siemens

Koho hledáme

Pro náš prestižní projekt Studuj Siemens aktuálně hledáme studenty technických oborů, nejčastěji strojního inženýrství a silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky. Rozhodující je pro nás ale schopnost samostatné práce, dobré nápady a dlouhodobá spolupráce.

Do projektu vybíráme jen ty nejlepší studenty na základě odborných znalostí, motivace a osobnostních předpokladů, jako je samostatnost, zodpovědnost a ochota učit se novým věcem.

V současnosti hledáme studenty pro tyto projekty:

Pro tuto kombinaci filtru nebyly nalezeny žádné projekty.

Status: Lokalita: Téma: Obsah práce: Očekávaný výstup: Požadavky na studenta: Obor: Druh projektu:
volné SEM Drásov Analýza tepelných poměrů v kroužkové soupravě kroužkových motorů FEM Teplotní výpočet kontaktního místa styku kartáčů FEM elektromagnetické výpočty. Elektro, Konstrukce Diplomová práce, Disertační práce
volné SEM Drásov Axiální síly od šikmých drážek vinutí Teoretický rozbor, ověření v modelu, změřit při testu stroje, vyhodnocení Výpočet ověřený zkouškou, zpracovat metodiku výpočtu FEM elektromagnetické výpočty. Elektro Diplomová práce
volné SEM Drásov Bezlopatkový ventilátor FEM ventilace Návrh ventilace za pomocí přetlakového systému strhávající okolní vzduch pro chlazení el.strojů Aerodynamika Konstrukce Diplomová práce
volné SEM Drásov Cenová a pevnostní optimalizace kostry synchronního generátoru pro lodní aplikace Provést pevnostní a konstrukční optimalizaci kostry synchronního generátoru, připravit dokumentaci a projednat cenovou náročnost s dodavatelem. Návrh výrobní dokumentace, 3D CAD model, FEM model, cenová kalkulace FEM elektromagnetické výpočty. 3D CAD Konstrukce, Strojní Projekt, Diplomová práce
volné SEM Drásov Cenová a pevnostní optimalizace skříně chladiče Provést pevnostní a konstrukční optimalizaci skříně chladiče synchronního generátoru pro vodní chlazení, připravit dokumentaci a projednat cenovou náročnost s dodavatelem Návrh výrobní dokumentace, 3D CAD model, FEM model, cenová kalkulace FEM elektromagnetické výpočty. 3D CAD Konstrukce, Strojní Projekt, Diplomová práce
volné SEM Drásov Cenová a pevnostní optimalizace štítu synchronního generátoru Provést pevnostní a konstrukční optimalizaci štítu synchronního generátoru, připravit dokumentaci a projednat cenovou náročnost s dodavatelem Návrh výrobní dokumentace, 3D CAD model, FEM model, cenová kalkulace FEM elektromagnetické výpočty. 3D CAD Konstrukce, Strojní Projekt, Diplomová práce
volné SEM Drásov Chlazení ložiska ventilátorem Zkonstruovat ventilátor který bude sloužit pro chlazení axiálně pevného kluzného ložiska na synchronních generátorech pracujících na lodích. 3D CAD model, výkresy a kusovníky 3D CAD Konstrukce Projekt, Diplomová práce
volné SEM Drásov Dimenzování svodičů přepětí pro synchronní generátory pro napětí 6-15kV Dimenzování svodičů přepětí typ 3EK7 fy. Siemens s ohledem na izolační systém generátoru. Volba typu svodiče v závislosti na napěťové hladině generátoru Základní přehled ve strojírenství Elektro, Strojní Projekt, Bakalářská práce, Diplomová práce
volné SEM Drásov Drážkové klíny statorového vinutí Výpočet dynamických sil působících na statorové vinutí, výpočet vhodného množství a tvaru drážkových klínů pro stator navinutý. Návrh inovovaného nebo nového způsobu uzavíraní statorové drážky. Aerodynamika, mechanika Elektro
volné SIT Brno Efektivní upínání turbínových komponent na obráběcí stroje Optimalizace přípravných časů při upínání turbínových komponent na obráběcí stroje pomocí upínacích řetězů Návrh optimalizovaného řešení 3D CAD Konstrukce, Výroba, Strojní Bakalářská práce, Diplomová práce
volné SEM Drásov FEM Výpočet synchronního generátoru v OpenSource Tool GetDP. Jedná se o nástroj, který umí 2D i 3D elmag. výpočty. Ovládání je pomocí skriptů. Úkolem by bylo v první fázi se v programu zapracovat a posoudit vhodnost pro výpočet el. strojů. Dle výsledku by následná fáze bylo vytvoření modelu synchronního generátoru. Posouzení resp. model. FEM elektromagnetické výpočty. Elektro Diplomová práce
volné SEM Drásov Inovativní řešení efektivního odvodu tepla rotoru Návrh odvodu tepla z vinutí rotoru, konstrukční návrh, analýza, ventilační výpočet. Odvod tepla z rotoru a jeho transport do chladícího média za pomoci inovativních metod Thermodynamika Elektro, Konstrukce Diplomová práce, Disertační práce
volné SEM Drásov Konstrukční řešení usměrňovače synchronního generátoru Návrh konstrukčního řešení rotačního usměrňovače pro proudy do 500A DC. Obsah práce: Návrh, mechanický a tepelný výpočet. Očekávaný výstup: Výkresová a kusovníková dokumentace. Návrh výrobní dokumentace, 3D CAD model, FEM model, cenová kalkulace FEM elektromagnetické výpočty. 3D CAD Elektro, Konstrukce Projekt, Diplomová práce
volné SIT Brno Logistické a ekonomické simulace Porovnání obchodních nabídek na logistické služby vč. vyhodnocení rizik (stabilita firmy, schopnost dodržování termínů atd., platební morálka,…) Simulace - : rychlý přehled a vyhodnocení nabídek, tvorba formy vstupního formuláře Základní znalost ekonomiky firmy, tvorba nabídek, Excel Ekonomie, Logistika, Nákup Bakalářská práce, Diplomová práce
volné SEM Drásov Mechanická olejová pumpa Zkonstruovat mechanický olejový mazací systém soužící pro mazání kluzných ložisek synchronních generátorů pracujících na lodích. 3D CAD model, výkresy a kusovníky Základní přehled ve strojírenství Hydraulika, Konstrukce, Strojní Projekt, Diplomová práce
volné SEM Drásov MKP analýza variant tvaru drážky pro pero v hřídeli Vytvoření několika variant tvaru drážky, vyhodnocení rozložení stykového tlaku a únavy, zohlednění vlivu tvaru náboje a velikosti přesahu (ANSYS, kontaktní úloha, parametrizace) porovnání vypočtených tvarových součinitelů s analytickými hodnotami, porovnání výsledků únosnosti spoje s normou DIN 6892 Znalost některého MKP programu (ANSYS preferován), znalost němčiny a modelování v CAD výhodou Konstrukce Bakalářská práce, Diplomová práce
volné SIT Brno MKP simulace dynamických vlastností turbíny při provozu Vytvoření MKP modelu turbíny. Výběr vhodné MKP analýzy. Výběr vhodných referenčních bodů pro posouzení dynamických vlastností. Posouzení dynamických vlastností ve vybraných bodech u 3 modelů. 1. Modelu fixovaného pouze na podpěrách. 2. Model na jednoduché  Vytvoření modelu Pokročilá znalost MKP, dynamika Hydraulika, Konstrukce Bakalářská práce, Diplomová práce
volné SEM Drásov Modelgenerátor pro komponenty rotoru Provést analýzu přínosu, vytvořit modely, které po zadání vstupních dat modifikují model a vygenerují výkresy pro komponenty rotoru modely komponent rotoru 3D CAD Konstrukce Diplomová práce
volné SIT Brno Moření nerez potrubí Analýza a řešení různého chování komponent nerez potrubí z materiálu X6CrNiTi18-10 při procesu moření Návrh řešení Materiálové inženýrství Konstrukce, Výroba, Strojní Bakalářská práce, Diplomová práce
volné SEM Drásov Návrh efektivního ventilátoru s eta > 50% axiálně-radiální ventilátor Návrh vysokoúčinnostního ventilátoru Aerodynamika Hydraulika, Konstrukce Diplomová práce
volné SEM Drásov Návrh inovativního způsobu chlazení za pomocí porézních médií Houba-chladič Přestup tepla vysocepórezními materiály Aerodynamika, materiálové inženýrství Hydraulika, Elektro, Konstrukce Diplomová práce
volné SEM Drásov Návrh nového řešení žaluziových krytů Připravit konstrukční řešení žaluziového krytu, kde bude zohledněna výrobní složitost a jeho náklady Návrh výrobní dokumentace, 3D CAD model, cenová kalkulace 3D CAD Konstrukce Diplomová práce
volné SEM Drásov Návrh optimální řady ventilátorů Připravit návrh řady ventilátorů pro synchronní generátory s jednookruhovou ventilací. Najít nejvhodnější řešení z pohledu konstrukční složitosti, výrobních nákladů a ventilace. Návrh výrobní dokumentace, 3D CAD model, FEM model, cenová kalkulace FEM elektromagnetické výpočty. 3D CAD Konstrukce Diplomová práce
volné SIT Brno Odběrové potrubí turbíny 1. Stanovení design teploty odběrového potrubí turbíny pro případ zaústění vyrovnávacího pístu do tělesa turbíny v místě odběru. Teplota páry vyrovnávacího  pístu se pohybuje nad 420°C. 2. Popis najíždění odběru a zobrazení závislosti teploty potrubí na  Návrh řešení CFD simulation, využití 3d modelu turbíny ze systému  PTC ProE, proudění a mísení páry, přestup tepla Hydraulika, Konstrukce Bakalářská práce, Diplomová práce
volné SEM Drásov Odklápěč držáků kartáčů pro kroužkové motory Konstrukční návrh odklápěče třífázové kartáčové soupravy včetně definice dodavatelů klíčových komponent. Požadovaný výstup: výkresová a kusovníková dokumentace Návrh výrobní dokumentace, 3D CAD model, cenová kalkulace 3D CAD Elektro, Konstrukce Projekt, Diplomová práce
volné SEM Drásov Odvod tepla ze stroje Odvod tepla prostřednictvím heat pipe trubic, tepelný model, ověření zkouškou Výpočet ověřený zkouškou, zpracovat metodiku výpočtu Znalost programu tepelných výpočtů Elektro Diplomová práce
volné SIT Brno Odvodnění turbíny 1. Stanovení množství vznikajícího kondenzátu pro studený a teplý start turbíny SST300 S/L 2. Určení závislosti množství vznikajícího kondenzátu na průtoku páry turbínou a pro stanovené provozní stavy 3. Vypracovat metodiku výpočtu a vybrat vhodné odvaděč  Návrh řešení CFD simulation, využití 3d modelu turbíny ze systému  PTC ProE, AutoCad, Excel, kondenzace páry Hydraulika, Konstrukce Bakalářská práce, Diplomová práce
volné SEM Drásov Oprava a standardizace materiálových položek v databázovém systému Kontrola technického zadání materiálových položek v informačním systému (polotovar, norma, jakost, …), oprava nesprávného technického zadání materiálových položek, standardizace sortimentu materiálových položek ve spojení s oddělením nákupu. Kontrola seznamu materiálových položek (norma, jakost) a případný návrh na změny dle platné legislativy. Standardizace portfólia zvolené materiálové skupiny. Materiálové inženýrství Konstrukce, Strojní Projekt
volné SEM Drásov Optimalizace chladiče rotačního usměrňovače FEM thermo Teplotní model a optimalizace chladiče Thermodynamika Elektro Diplomová práce
volné SEM Drásov Optimalizace chladících poměrů drážních generátorů v paralelním zapojení Dvojmontáž drážního generátoru Optimalizace ventilace elektrického soustrojí Aerodynamika, elektrické stroje, přístroje Elektro Diplomová práce
volné SEM Drásov Optimalizace hlukových poměrů drážních generátorů FEM, měření Návrh řešení protihlukových krytů Zákl.znalost hluku, jeho šíření, měření Elektro Diplomová práce
volné SEM Drásov Optimalizace hlukových poměrů stroje A-modyn FEM, měření - BASF+YANCHI problem pískání Analýza hlukových poměrů v elektrickém stroji Zákl.znalost hluku, jeho šíření, měření Elektro Diplomová práce
volné SEM Drásov Optimalizace varistorů na usměrňovači synchronních generátorů Optimalizace varistorů na usměrňovači synchronních generátorů. Výpočet potřebného množsví varistorů a jech kapacity, návrh vhodného řešení. Návrh optimalizovaného řešení Základní znalosti el. strojů a přístrojů. Elektro Projekt, Bakalářská práce, Diplomová práce
volné SEM Drásov Optimalizace vzduchových chladičů s ohledem na použití inovativních metod turbulentního proudění FEM, termodynamika, zvýšení efektivnosti přestupu tepla Návrh inovovaného vzduchového chladiče Aerodynamika Elektro, Konstrukce Diplomová práce, Disertační práce
volné SEM Drásov Oteplení skupiny vývodních lan statorového svazku v závislosti na proudovém zatížení. Výpočet oteplovacích charakteristik silových kabelů v závislostech na proudovém zatížení, počtu kabelů, prostředí (proudění chladícího vzduchu) apod. Výpočet provést analyticky (ve zjednodušeném případu), numerickou metodou (FEM) a porovnat s měřením. Analytický výpočet oteplovací charakteristiky porovnat s měřením a stanovit mezní hodnoty proudového zatížení Znalost programu tepelných výpočtů Elektro Diplomová práce
volné SIT Brno Plán preventivní údržby příslušenství turbín Vypracovat základní plán preventivní údržby pro standardní mechanická funkční zařízení turbín SST 300, 400 a 600. Primárním úkolem je definovat takováto zařízení a stanovit strukturovaný a dokumentovaný soubor úkonů s ohledem na technologii a provozní pro Plán preventivní údržby Energetika, procesní inženýrství (znalost systémů údržby, kvality, spolehlivosti: PDM systém prediktivní údržby (Predictive Maintenance) TPM totálně produktivní údržba (Total Productive Maintenance) PM systém preventivní údržby (Preventive Maintenance) RC Výroba, Order management, Procesní inž., Strojní Projekt
volné SIT Brno Posouzení a návrh řešení výrobních vad v odlitcích s využitím výsledků napjatosti v tělesech Návrh řešení pro existující výrobní vady ve velkých odlitcích použitých v parních turbínách fy. Siemens. DP se bude zabývat stávajícími postupy, aplikovanými normami a standardy použitých pro hodnocení vad v odlitcích. S využitím FE metod, analyzovat odli Návrh řešení Mechanika, Ansys Bakalářská práce, Diplomová práce
volné SEM Drásov Řešení rotordynamiky v ANSYS APDL Vytvoření vstupního a výstupního rozhraní, výpočet vlastních frekvencí, harmonická analýza, Campbell diagram Vytvoření vstupního a výstupního rozhraní, výpočet vlastních frekvencí, harmonická analýza, Campbell diagram Základní znalost ANSYS APDL a výpočtů dynamiky rotoru Konstrukce Diplomová práce
volné SEM Drásov Rešerše patentů a průmyslových vzorů točivých el. strojů Zpracovat přehlednou databázi podle částí el. strojů, dále podle technických oblastí Přehledná databáze Základní znalosti točivých el. strojů, angličtina Konstrukce Bakalářská práce
volné SIT Brno Řízení a údržba Vypracovat studii uplatnění některé z moderních metod údržby (např. PDM, TPM, PM, RCM) v našem závodě a navrhnout optimální řešení modernizace současné infrastruktury IT, systémů, procesů a nástrojů. Cílem je vybudovat komplexní systém řízení managementu Studie uplatnitelnosti - popis využitelnosti některé z mětod v podniku Energetika, procesní inženýrství (znalost systémů údržby, kvality, spolehlivosti: PDM systém prediktivní údržby (Predictive Maintenance) TPM totálně produktivní údržba (Total Productive Maintenance) PM systém preventivní údržby (Preventive Maintenance) RC Výroba, Order management, Procesní inž., Strojní Projekt, Diplomová práce, Disertační práce
volné SEM Drásov Simulace budícího obvodu synchronního generátoru. Návrh optimálního řešení z hlediska použitých polovodičových prvků. Návrh použití konkrétních polovodičových prvků. Základní znalosti el. strojů a polovodičové techniky. Elektro Diplomová práce, Disertační práce
volné SEM Drásov Simulace lisování trubky do trubkovnice chladiče MKP analýza zalisování/temování trubek do trubkovnice . Porovnání různých materiálů trubek (Al, Fe). Úloha může být doplněna o thermal-structure analýzu.(ANSYS, kontaktní úloha, plastické deformace) Stanovení síly pro vytržení zalisované trubky pro jednotlivé varianty Znalost někteého MKP programu (ANSYS preferován), samostatnost Konstrukce Diplomová práce
volné SEM Drásov Standardizace svorkovnic čidel Připravit řešení svorkovnic napříč řadami strojů, zpracovat modely, výkresy a schemata Modely, výkresy a schemata standardizovaných svorkovnic 3D CAD Elektro Projekt, Bakalářská práce
volné SEM Drásov Stanovení kriterií pro stabilní provoz kluzného ložiska Stanovení kritérií pro stabilní provoz kluzného ložiska u 4-pólového synchronního generátoru. Určení stabilní oblasti v závislosti na Sommerfeldově čísle, vliv viskozity oleje na stabilní provoz. Rozhodující kritéria při návrhu kluzného ložiska Základní přehled ve strojírenství Konstrukce, Strojní Projekt, Bakalářská práce, Diplomová práce
volné SEM Drásov Stanovení průchodnosti čel statorového vinutí a vytvoření analytického návrhového programu Minimalizace odstupu čela od clony a thermo Program pro výpočet prostupu čela od v závislosti na jeho geometrii Aerodynamika Elektro Diplomová práce
volné SEM Drásov Teoretický rozbor možnosti výpočtu poklesu napětí v síti při spouštění asynchronního stroje přes softstarter. Teoretický rozbor a posouzení jestli je možno analyticky spočítat, resp. navrhnout výpočetní postup. Teoretický rozbor, resp. výpočetní postup. Základní znalosti el. strojů a přístrojů. Elektro Bakalářská práce
volné SEM Drásov Vliv kvality hlavní isolace na částečné výboje v isolačním systému vinutí statoru (Micalastic VPI) Odhalení a posouzení vlivu chyb v isolací na velikost zdánlivého náboje částečných výbojů Vvytvoření předloh pro hodnocení naměřených hodnot částečných výbojů v závislosti na možném zdroji vvýskytu těchto výbojů Elektrotechnika, základní znalosti v oblasti zkoušek vysokým napětím a obecnou znalostí isolačního systému Elektro Projekt
volné SEM Drásov Výpočet a optimalizace olejového mazacího systému Teoretický rozbor, optimalizované řešení mazacího sytému generátoru, test výpočtový program, test navrženého systému na generátoru Termodynamika a hydrodynamika Hydraulika Diplomová práce
volné SEM Drásov Výpočet dynamických sil mezi vývodními lany statoru Metodika výpočtu, vytvoření výpočtového programu výpočtový program Termodynamika a hydrodynamika Elektro Bakalářská práce
volné SEM Drásov Výpočet úbytku napětí na svorkách generátoru při připojení zátěže. Vytvoření dynamického modelu generátoru, napěťového regulátoru a sítě. Nejlépev programu Simplorer nebo Power Factory. Dynamický model generátoru, napěťového regulátoru a sítě. Program Simplorer nebo Power Factory. Elektro Diplomová práce, Disertační práce
volné SEM Drásov Výpočet úbytku napětí na svorkách generátoru při připojení zátěže. Návrh analytického postupu s respektováním vlivu parametrů generátoru, napěťového regulátoru a zátěže. Návrh analytického postupu. Základní znalosti el. strojů. Elektro Diplomová práce, Disertační práce
volné SEM Drásov Vytvoření databáze požadavků Grid kódů na synchronní generátory Vytvoření rešerše. Výstupem budou též informace, jaký dopad mají jednotlivé požadavky na návrh stroje a jestli jsou řešitelné ve stávajících konceptech strojů. Rešerže požadavků. Výstupem by mohly být též informace jaký dopad jednotlivé požadavky mají na návrh stroje a jestli jsou řešitelné ve stávajících konceptech strojů. Základní znalosti el. strojů, angličtina. Elektro Projekt, Bakalářská práce, Diplomová práce
volné SEM Drásov Vytvoření elektronického simulačního modelu synchronního generátoru včetně pohonu a sítě. Jednalo by se o zjednodušený model, sloužící jako součást prezentací principu řízení synchronních strojů. Vytvořen by byl v programu, který v Siemens máme, např. Excel. Zjednodušený model synchronního generátoru. Základní znalosti el. strojů. Elektro Bakalářská práce
volné SEM Drásov Zkoušky isolace cívek dle ČSN EN 60034-15 Zkoušení isolace cívek v laboratoři VUT FEKT Prověření možností zkoušek atmosferickým impulsem dle EN60034-15 v laboratoři VUT FEKT, možnost dalšího rozvinutí spolupráce Elektrotechnika, základní znalosti v oblasti zkoušek vysokým napětím a obecnou znalostí isolačního systému Elektro Projekt
Zaujalo vás některé z témat a chcete přispět k jeho řešení? Dejte nám o sobě vědět.

Proč se zapojit

Věříme, že spolupráce se studenty může být přínosná pro obě strany. Zlí jazykové tvrdí, že studenti nemají firmám co nabídnout. Dokažme, že to není pravda. Máte naši důvěru a podporu.

Ukažte nám, co ve vás je. Buďte inovativní, získejte know-how a začněte budovat kariéru už dnes.

Co u nás získáte:

 • motivační finanční ohodnocení (hodinová sazba + bonusy za realizované projekty),
 • možnost seberealizace,
 • práci na smysluplných projektech individuálně nebo v týmu,
 • zaškolení na SW/HW,
 • pružnou pracovní dobu, u některých projektů možnost home office,
 • skvělé zkušenosti do životopisu,
 • možnost osobního i profesního růstu (stáže na jiných odděleních, návštěvy jiných závodů, setkání se zajímavými osobnostmi byznysu a kultury, odborná a soft školení),
 • nové odborné znalosti od zkušených mentorů a zpětnou vazbu na vaši práci,
 • seznámení s chodem velké výrobní společnosti.

Co u nás nečekejte:

 • pečené holuby, kteří sami lítají do huby,
 • automatickou realizaci všech vašich nápadů bez ohledu na jejich funkčnost,
 • nárazovou spolupráci po dobu několika málo dní/týdnu,
 • vodění za ručičku (chceme, abyste byli co nejdříve samostatní).

Jak se přihlásit

Pojďte s námi měnit Siemens:

 1. Vyberte si téma, které vás zajímá.
 2. Pošlete nám životopis a motivační dopis, proč chcete na konkrétním projektu pracovat.
 3. Počkejte, až vás budeme kontaktovat.
 4. Pokud nás zaujmete, pozveme vás na pohovor a otestujeme…
 5. Posledním krokem výběrového řízení může být assessment centrum, kde se důkladně poznáme a zhodnotíme vaši motivaci a osobnostní předpoklady.

Kontakt